Początki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOŚP) rozpoczęła swoją działalność w 1993 roku, kiedy to Jurek Owsiak postanowił zorganizować pierwszy finał mający na celu zbiórkę pieniędzy na zakup sprzętu dla szpitali dziecięcych. Idea, która przyświecała twórcom, była prostsza – pomoc najmłodszym i najbardziej potrzebującym. W ciągu ponad dwudziestu siedmiu lat istnienia fundacji, WOŚP przekształciła się w jedną z największych i najbardziej rozpoznawalnych inicjatyw charytatywnych w Polsce. Pierwszy Finał WOŚP zgromadził wokół siebie tysiące wolontariuszy i przyczynił się do zebrania imponującej sumy, która przekroczyła wszelkie oczekiwania organizatorów.

Z roku na rok WOŚP zyskiwała na popularności, stając się ważnym wydarzeniem w kalendarzu wielu Polaków. Każdy finał organizowany jest pod hasłem pomocy innemu działowi medycyny, co sprawia, że inicjatywa ta nieustannie rozwija swoją misję. Z biegiem lat fundacja nie tylko poszerzała zakres swoich działań, ale i unowocześniała metody zbiórki, wprowadzając nowoczesne technologie i rozwiązania, które ułatwiały donacje.

Cele i misja fundacji WOŚP przez lata

Misją WOŚP od samego początku była pomoc szpitalom w Polsce, a główne cele fundacji koncentrowały się na zakupie nowoczesnego sprzętu medycznego dla różnych oddziałów szpitalnych, przede wszystkim pediatrycznych i geriatrycznych. Z czasem zakres działania Orkiestry poszerzył się o edukację w zakresie pierwszej pomocy oraz promowanie zdrowego stylu życia. Fundacja WOŚP odgrywa też znaczącą rolę w budowaniu świadomości społecznej na temat potrzeb systemu zdrowia i aktywizacji ludzi do działania na rzecz innych.

Roczne finały WOŚP, które odbywają się w pierwszą niedzielę stycznia, przyciągają miliony ludzi nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Organizowane są one pod różnymi hasłami, co pozwala na systematyczne dostosowywanie priorytetów i celów do aktualnych potrzeb. Oprócz tego fundacja realizuje szereg programów stałych, takich jak „Ratujemy i uczymy ratować”, mające za zadanie poprawić kompetencje Polaków w zakresie pierwszej pomocy.

Rekordy i osiągnięcia WOŚP w Polsce

Rekordy WOŚP są dowodem na niesłabnącą energię i zaangażowanie Polaków w pomoc innym. Największe sumy, które udało się zebrać podczas jednego finału, to dziesiątki milionów złotych, a każdy kolejny rok przynosi nowe rekordy. W 2020 roku WOŚP zebrała rekordową sumę – ponad 186 milionów złotych, przeznaczonych na zakup sprzętu dla oddziałów dziecięcej laryngologii, diagnostyki głowy i szyi. Jest to najlepszy dowód na to, jak wielką siłą jest społeczne wsparcie i jak wiele można osiągnąć, działając razem.

Osiągnięcia WOŚP zostały docenione przez wiele instytucji i organizacji, które wielokrotnie nagradzały fundację za jej działalność. Oprócz rekordów finansowych WOŚP może pochwalić się również impresyjną liczbą wolontariuszy – w 2021 roku do akcji włączyło się ponad 120 tysięcy osób, co jest rekordową liczbą w skali kraju i świata.

Znaczące inicjatywy i kampanie WOŚP

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zainicjowała wiele kampanii, które znacząco wpłynęły na jakość polskiej służby zdrowia. Jedną z takich akcji była „Sieć szpitali WOŚP”, w ramach której przekazano sprzęt medyczny o wartości setek milionów złotych. To dzięki fundacji w polskich szpitalach pojawiły się nowoczesne inkubatory, aparatury do diagnostyki i monitorowania stanu zdrowia pacjentów oraz sprzęt do rehabilitacji.

Inną ważną inicjatywą była kampania „Ratujemy i uczymy ratować”, która za cel postawiła sobie podniesienie poziomu wiedzy Polaków w zakresie udzielania pierwszej pomocy. W ramach tej akcji przeszkolono tysiące nauczycieli i uczniów, organizując kursy i warsztaty, które wyposażyły uczestników w niezbędne umiejętności do ratowania życia. Każda z tych inicjatyw potwierdza, że działalność WOŚP ma realny wpływ na poprawę standardów opieki zdrowotnej w Polsce.